Home   |   O nás   |   Kontakt

ADOS   Kurzy prvej pomoci   Teambuilding   Zdravotnícke zabezpečenie   AED

Kurzy prvej pomoci pre rodičov na prvú pomoc deťom
...lepšie si raz vyskúšať
 
Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. V tomto prípade je tisíckrát lepšie si podanie prvej pomoci odskúšať „nanečisto“ ako raz vidieť. Ponúkame kurzy prvej pomoci zamerané na deti a preto nenechajte nič na náhodu a príďte si poskytovanie prvej pomoci pri náhlych stavoch u detí natrénovať. A pamätajte si, aj nedokonalá pomoc je lepšia ako žiadna!
 

 
V kurze máte možnosť naučiť sa poskytnúť prvú pomoc deťom a kardiopulmonálnu resuscitáciu všetkým vekovým kategóriam.

 
 
Obsah kurzu:


    TEORETICKÁ ČASŤ
        • Všeobené zásady poskytovania prvej pomoci
        • Volanie na tiesňovú linku
        • Zhodnotenie stavu dieťaťa/dospelého (prvotné vyšetrenie)
        • Kardiopulmonálna resuscitácia dojčaťa, dieťaťa, dospelého
        • Použitie automatického externého defibrilátora u detí a dospelých
        • Prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch (bezvedomie, dusenie cudzím predmetom, masívne krvácanie)
        • Prvá pomoc pri úrazových stavoch (pády, zlomeniny, úrazy chrbtice, popáleniny, úrazy elektrickým prúdom, topenie, autonehoda)
        • Prvá pomoc pri neúrazových stavoch v detskom veku (epileptický záchvat, febrilné kŕče, kolaps, bolesti brucha, zvracanie, hnačky, poštipnutie hmyzom, otravy)


    PRAKTICKÁ ČASŤ
        • Nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie na figurínach s použitím automatického externého defibrilátora
        • Nácvik odstraňovania cudzieho telesa z dýchacích ciest na figurínach
        • Zastavovanie masívneho krvácania pomocou tlakového obväzu
        • Nácvik protišokovej, stabilizovanej polohy
        • Prvá pomoc v simulovaných situáciách

    TEST