Top
Home   |   O nás   |   Kontakt
 

ADOS   Kurzy prvej pomoci   Opratrovateľská služba   Teambuilding   Zdravotnícke zabezpečenie   AED   Kyslíkové prístroje

AED defibrilátory
...prenosné prístroje, ktore sa používajú pri fibrilácii srdca

 
AED je prenosný prístroj, určený na použitie pri laickej aj odbornej prvej pomoci pri náhlej zástave srdca. Najčastejšou príčinou náhlej smrti u dospelých je až z 80% prípadov zlyhanie srdca. Podľa oficiálnych štatistík takto zomrie až 5000 ľudí ročne. Podľa zahraničných štúdií je zlyhanie srdca dôvodom cca 10-15% úmrtí v práci.

 
 
   Automatický externý defibrilátor je jednoduchý prístroj určený hlavne pre laickú verejnosť. Jeho obsluha je veľmi jednoduchá a bezpečná. Po zapnutí prístroja sa záchranca riadi pokynmi prístroja. Po nalepení elektród na odhalený hrudník pacienta vyhodnotí AED činnosť srdca. Ak identifikuje chvenie srdca (fibriláciu komôr), alebo veľmi rýchle ale neefektívne pohyby ľavej komory (komorovú tachykardiu), automaticky odporučí podanie defibrilačného výboja a vyzve záchrancu na jeho aplikáciu. Obe poruchy srdcového rytmu vyžadujú defibriláciu, pretože srdce pracuje neekonomicky, nedokáže zabezpečiť obeh krvi, zlyháva krvný obeh. Po krátkom časovom úseku sa srdce zastaví úplne, čo už je situácia výrazne nepriaznivejšia na úspešné oživenie človeka. V takomto prípade AED výboj neodporučí. Včasné použitie AED, optimálne do 5 minút od zlyhania srdca, výrazne zlepšuje šancu nielen na úspešné obnovenie činnosti srdca a záchranu ľudského života ale aj na čo najrýchlejšie vrátenie človeka do bežného života.