Top
Home   |   O nás   |   Kontakt
 

ADOS   Kurzy prvej pomoci   Opratrovateľská služba   Teambuilding   Zdravotnícke zabezpečenie   AED   Kyslíkové prístroje

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)
Naša ADOS poskytuje domácu ošetrovateľskú starostlivosť v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom a blízkom okolí.
 
Domáca ošetrovateľská starostlivosť poskytuje klientovi komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na zlepšenie kvality života, predchádzanie zdravotným komplikáciam, zmierňovanie utrpenia, doliečovanie po skončení ústavnej zdravotnej starostlivosti. Je určená klientom bez ohľadu na vek.
 

  Kto má nárok na ADOS?
    Ošetrovateľská starostlivosť je určená klientom s obmedzenou pohyblivosťou, imobilným klientom, pri náhlych a krátkodobých chorobách, po absolvovaní jednodňovej chirurgie, či klientom chronicky chorým. Choroba sa stane ľahšie zvládnuteľná ak sú na blízku ľudia, ktorí stoja po vašom boku a srdečne Vám pomáhajú. Preto je najväčšou výhodou poskytovania odbornej ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí kde je klient v lepšej psychickej pohode.

 
 
Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa špecializuje na:

• ošetrovanie rán rôzneho charakteru, dekubity, preležaniny
• pooperačné rany
• podávanie infúzii, injekcií odber krvi a biologického materiálu
• liečebná rehabilitácia
• starostlivosť o stómiu a všetky druhy zavedených kanýl
• starostlivosť o močový katéter
• starostlivosť o diabetikov a onkologických pacientov
• zapožičanie rehabilitačných pomôcok
   
 
Poskytujeme aj nadštandardné služby:
• Zapožičiavanie kyslíkových koncentrátorov i fliaš
• prenájom invalidných vozíkov, polovateľné postele
• EKG vyšetrenie v domácom prostredí
• COVID krvné rýchlotesty
 
Choroby tela možno liečiť liekmi, no jedným z liekov na beznádej je aj ohľaduplný prístup k človeku. Preto odborné ošetrovanie vykonávajú kvalifikované sestry s dlhoročnou praxou a individuálnym prístu-pom ku klientom. Ošetrovateľská starostlivosť neobohacuje len toho, kto ju dostáva, ale aj toho, kto ju poskytuje.
O indikácii domácej ošetrovateľskej starostlivosti rozhoduje
• Spádový Praktický lekár
• Lekár špecialista
• Zdravotnícke zariadenie

 

  CENNÍK.pdf (od 12/2022)  
 
Naša agentúra má zmluvy s týmito zdravotnými poisťovňami:
 
 
 
 

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je plne hradená zdravotnou poisťovňou. Klient si dopláca len nadštandardné výkony. Zabezpečujeme terénnu ošetrovateľskú starostlivosť 24 hodín denne. Počas sviatkov a víkendov zaistíme potrebnú starostlivosť po dohode, podľa potrieb klienta. Pomoc trpiacemu nie je prejav ľútosti, ale skutočnej ľudskosti.